اذون شد که. الان سر صبح بود
جادوی فرندفید :)) ‎- فوهاد صا.
آره دقیقا. یه چند وقتی نبود به همه کارامون می‌رسیدیم وقت هم اضافه میاوردیم :) ‎- alawee
@alawee: من که عمرا دیگه شب بیداری بکشم، نمیدونی چه لذتی داره 10 بخوابی 5 بیدار بشی ‎- Ehsan Sh