نمی‌تونم مثل بچه آدم و با آرامش کار کنم همیشه باید با حول و ولا و سر ددلاین کار رو تحویل بدم
درستش هم همینه ‎· احسان