صُ بِ خِ (از این لوس بازیا)
:))))) یعنی تو این فرندفید جدید، چه بلاهایی که سرمون نیامده. ‎· RokhSaare