ابوالحسن نجفی هم فوت شد. دیگه می‌تونید غلط بنویسید
:/ ‎· zYa-Bushehr
‎:-\‎ ‎· amineh