ابوالحسن نجفی هم فوت شد. دیگه می‌تونید غلط بنویسید
:/ ‎- zYa-Bushehr
‎:-\‎ ‎- amineh