این که هاردت پر فیلم خوب باشه ولی حس فیلم دیدن رو نداشته باشی یکی از مصائب عصر جدیده
ما هاردمون پر از فیلمایی که دیدیمه میشینیم پادکستایی که گوش کردیم گوش میدیم :) ‎· پرگار
@pargar وای بر شما! :)) ‎· alawee
البته فیلم ندیده دارم با کلی ویدئوی آموزشی ندیده:) ‎· پرگار