ایشان معتقدند چون کارم پای لپ‌تاپ هست دیگه استراحتم نباید پای لپ‌تاپ باشه