قمییشی تو یک سال اخیر آلبوم جدید نداده؟ ابی چطور؟
قمیشی اهنگ جدید داده ‎- zlou
اسم آهنگه چیه؟ ‎- alawee
مسیر ‎- zlou
مرسی ‎- alawee
قمیشی هر ۳ ماه داره یه آهنگ از خودش درمیاره: تهران / پوچ / گلی جان / حسرت/ مسیر - مال ۲۰۱۵ هستن ‎- مرسده گیس‌گلابتون
مرسده: عجیبه‌ها این همه آهنگ داده بیرون بعد حوصله ش نشده آلبومش کنه ‎- alawee
مثل اینکه اینطوری به صرفه تره. ‎- مرسده گیس‌گلابتون
دو سه سالی هست که دیگه پاپ گوش ندادم ‎- Ehsan Sh