قمییشی تو یک سال اخیر آلبوم جدید نداده؟ ابی چطور؟
قمیشی اهنگ جدید داده ‎· zlou
اسم آهنگه چیه؟ ‎· alawee
مسیر ‎· zlou
مرسی ‎· alawee
قمیشی هر ۳ ماه داره یه آهنگ از خودش درمیاره: تهران / پوچ / گلی جان / حسرت/ مسیر - مال ۲۰۱۵ هستن ‎· مرسده گیس‌گلابتون
مرسده: عجیبه‌ها این همه آهنگ داده بیرون بعد حوصله ش نشده آلبومش کنه ‎· alawee
مثل اینکه اینطوری به صرفه تره. ‎· مرسده گیس‌گلابتون
دو سه سالی هست که دیگه پاپ گوش ندادم ‎· احسان