برای انتخابات خبرگان توی 3 استان فقط یک کاندیدا به وسیله شورای نگهبان تایید صلاحیت شده. آزادی مطلق انتخابات رو شاهد هستیم