من فکر می کنم طب سنتی 90 درصدش چرنده. البته خوب راجع به پزشکی جدید هم فکر می کنم 70 درصدش چرنده!
شما هنوز به نبات اعتقاد پیدا نکردی؟ ‎· احسان
یه لایک هم برای کامنت :)) ‎· خانوم میم