بارون میاد جرجر
برفه ‎· Mamad
@mirzaie: لابد سمت قم بارونه؛ سمت ما هم گرد و غباره ‎· احسان