بارون میاد جرجر
برفه ‎- Mamad
@mirzaie: لابد سمت قم بارونه؛ سمت ما هم گرد و غباره ‎- Ehsan Sh