از لیست 30 نفره اصلاح طلبان در تهران فقط 7 نفرشون رو می شناسم.