انتخابات ۹۴: همه با هم از لیست امید حمایت کنیم "سید محمد خاتمی در پیام ویدئویی مهمی از تمام اصلاح طلبان و نیروهای علاقمند به دولت و ملت خواست به لیست امید رآی بدهند. متن کامل این پیام در سایت سید محمد خاتم..." https://www.youtube.com/watch?v=psMgpk33A60
hqdefault.jpg.jpg
دلم تنگ شده بود برای خاتمی ‎- alawee
چقد پیر شده ‎- SaeedTheGiraffe ?
آره خیلی ‎- alawee
صداشم ضعیف شده، قدرت اون موقعارو نداره دیگه ‎- SaeedTheGiraffe ?
چقد پیر شده ‎- -سعید همیشه سبز -؟ ‎- Ehsan Sh