Avatar for alawee
اون روز با یکی از شاگردان موسسه آقای مصباح یزدی بحث می کردم. معتقد بود من دارم چرند میگم که آقای مصباح به جمهوریت اعتقادی نداره
Comment
انشاءلله مقتدای این دوست شما رای نیاره ‎· احسان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place