البته باید توجه داشت که توی لیست کاندیداهای تهران از 20 به بعد خیلی آرا به هم نزدیکه و ممکنه یهو بعضی از جایگاه ها عوض بشه