حداد عادل، همین الان یهویی: ما سی تا رو کجا می برید؟
از فیسبوک علی پیر حسین لو ‎· alawee