User avatar

«پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب شویم، اگرچه برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک کنند.» میرحسین موسوی - بیانیهٔ شمارهٔ ۱۳

Comment

این کلیپی که دیشب بی بی سی ازش نشون میداد برا امسال بود یا از آرشیو گرفته بودن؟ بنده خدا شیش ساله تو حصره

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreen: من بی‌بی‌سی ندارم ولی توی این چند سال کلیپ تصویری جدیدی از ایشون منتشر نشده. فقط چند عکس از زمانی که در بیمارستان بودند.

 ‎· alawee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10