خبرها حاکی از این است که اصولگراها پیشی گرفتند . ‌. . و دارند با پیشی بازی میکنند . :)