شما یادتون نمیاد یه روزنامه‌ای بود به نام صبح امروز بالاش نوشته بود "دانستن حق مردم است."
چرا یادمون نمیاد. حتی تو فیلم مومیایی۳ هم ازش استفاده شده بود. ‎· mostafa
@mostafa بله استاد شما که بزرگ مایی. این دوستان دهه هفتادی رو عرض کردم یادشون نمیاد ‎· alawee