حساب کردم دیدم میزان مطالعه‌م توی نیمه اول سال تقریبا 3 برابر نیمه دوم سال بوده و به طرز فجیعی افت کرده.
توی عید جبرانش کن ‎· Ehsan Sh
فاجعه رو رد کرده ‎· Myri∂m