امسال حتی توی فکر ویژه نامه عید مجله ها هم نبودم تا الان. نمی دونم چی به چیه
من ویژه نامه نوروز همشهری داستان را به خاطر داستان صوتی همراهش خریدم ‎· احسان