به نظرم این که خود آدم یک متنی رو بخواد ترجمه کنه خیلی راحت تر از اینه که مجبور باشی ترجمه یکی دیگه رو ویرایش کنی. وای به روزی که مترجم مزبور شوت هم باشه
دقیقا ‎· Aliusha
من همین کارو کردم دقیقا :))) کل قضیه رو پاک کردم از اول نوشتم که سردردم اضافه نشه ‎· SaeedTheGiraffe ?