تجربه جدید عید امسالم این بود که با ماشین رفتیم قشم که مساله بغرنجی بود برام پیش از رفتن!
سلام، سال نو مبارک ‎- Ehsan Sh
@ehsan957 سلام احسان جان. سال نو شما هم به همچنین ‎- alawee