این جور مواقع جا داره یادی از آقامون ژاوی کنیم که با یه پاس مشتی همه چیز رو روبه‌راه می کرد.