خواب دیدم سایه (هوشنگ ابتهاج) یه کلاس ادبی گذاشته و توی اون جمع کوچیک 7-8 نفری یکی از شاگردهاش هم منم. یعنی آی خر کیف شده بودم تو خواب
بعد چون می‌دونستم خوشش نمیاد هی استاد صداش کنن وقتی می خواستم سوال بپرسم سایه صداش می‌کردم ‎· alawee