طبق معمول نمایشگاه کتاب نرفتم و به جاش از فیدیبو چندتا کتاب الکترونیکی خریدم
1- مامور سیگاری خدا، محسن حسام مظاهری 2- هفت روایت خصوصی از زندگی سید موسی صدر، حبیبه جعفریان 3- خاطرات ادبی یک استاد، سعید نفیسی ‎· alawee
کار خوبی کردی رفیق ‎· احسان