مامور سیگاری خدا رو دوست داشتم پیشنهاد می‌کنم بخونید
mamoor.jpg