خسته م. فکر می کردم درس و دانشگاه که تموم بشه دیگه امتحان هم تموم می شه. حالا باز خرداده باز من امتحان دارم.
امتحان چی؟ ‎· Ehsan Sh