Avatar for alawee
در وضعیتی به سر می برم که خرج های غیرمترقبه‌ام از خرج های معمولم زده بالا. آخه غیرمترقبه یکی. دو تا. نه دیگه این قدر

2015-2018 Mokum.place