Avatar for alawee
فرمولم برای اینکه دچار کمبود آب نشم اینه که شب ها یه بطری آب بذارم بغل دستم هر چند دیقه یه بار یه قلپ بخورم. به نظر می رسه که فرمولم جواب داده تا به این جا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place