Avatar for aldragon
Уверенно отличаю Родос от Лесбоса, Лесбос от Фароса, Фарос от Миноса, Миноса от митоза и митоз от GlaDOS.

2015-2018 Mokum.place