میترسونه آدم رو! میگه فلانی میخواد به لایک و کامنت و زار و زندگی شما سابسکرایب کنه