دایرکت هم میدین :))) عاشقتون شدم اصلا
Comments disabled ·
من که دایرکتی ندیدم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
بیا دایرکتهای من مال تو٫ احوالپرسی میخوام چیکار؟ :))) ‎- میسی
نه نمیدم:-)) ‎- جولیا پندلتون
بستگی داره کی احوال پرسی کنه، تازه مهره ی سوخته بودنت هم بی تاثیر نیست :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
مرجان برای چه نمیدوی؟ :)) / سعید یه عالمه کامنت نوشتم وات د فاک ایز رانگ ویز می که نتونستم سند کنم :||| ‎- میسی
اگه خیلی دردناکه خلاصه شو بگو :| :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
تو روحت:-)). ادیت شد ‎- جولیا پندلتون
یه درصد فکر کن من دردناک حرف بزنم =)))))))))))) / خیلی خفن بود روم نشد ‎- میسی
درگوشم بگو، اسماعیلی کمین کردن برا دایرکت گرفتن :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
مرجان شانس آوردی ننوشتم به چه کسی =)))))) ‎- میسی
دیونه ای:-))ولی خیلی خوب بود:-))مُردم ازخنده ‎- جولیا پندلتون
قربونت برم از عاقلی خیری ندیدم :))) ‎- میسی
:*** ‎- میسی