دایرکت هم میدین :))) عاشقتون شدم اصلا
من که دایرکتی ندیدم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
بیا دایرکتهای من مال تو٫ احوالپرسی میخوام چیکار؟ :))) ‎· میسی
نه نمیدم:-)) ‎· جولیا پندلتون
بستگی داره کی احوال پرسی کنه، تازه مهره ی سوخته بودنت هم بی تاثیر نیست :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
مرجان برای چه نمیدوی؟ :)) / سعید یه عالمه کامنت نوشتم وات د فاک ایز رانگ ویز می که نتونستم سند کنم :||| ‎· میسی
اگه خیلی دردناکه خلاصه شو بگو :| :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
تو روحت:-)). ادیت شد ‎· جولیا پندلتون
یه درصد فکر کن من دردناک حرف بزنم =)))))))))))) / خیلی خفن بود روم نشد ‎· میسی
درگوشم بگو، اسماعیلی کمین کردن برا دایرکت گرفتن :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
مرجان شانس آوردی ننوشتم به چه کسی =)))))) ‎· میسی
دیونه ای:-))ولی خیلی خوب بود:-))مُردم ازخنده ‎· جولیا پندلتون
قربونت برم از عاقلی خیری ندیدم :))) ‎· میسی
:*** ‎· میسی