من الان یه پام توییتره یه پام اینجا!!! شماها خیلی گناه داشتین تا الان که
توییتر خر است، #توییتر_خر_است ‎- SaeedTheGiraffe ?
ما معصومیم:-)) ‎- جولیا پندلتون
اینجا مینویستم تو کامنتها گم بشه ٫آدمیزاد اینجوری قشنگ جر میخوره که :))) ‎- میسی
مجبورم چند تا کامنت بزنم گم بشه بره :))) شما که کامنت ندادین ‎- میسی
بله ‎- میسی
چرا گم نشد؟ ‎- میسی
شد ‎- میسی
میسی :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
گم شد!؟ ‎- جولیا پندلتون
یک ‎- SaeedTheGiraffe ?
دو ‎- SaeedTheGiraffe ?
سه ‎- SaeedTheGiraffe ?
چهار ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen توییتر نه تنها خر است،بلکه گاو نر است ‎- نآمیرآツ
گم شد الان اوکیه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
مچکرم از همکاری :*)))) ‎- میسی
خواهش میکنم:-* ‎- جولیا پندلتون