RT @seriouspony: Daily (Icelandic) Pony: "Hey girl..." http://t.co/JlmSycopK8