یکی بیاد هکاتون کنیم ببینیم اون اندرویدش رو زودتر می‌زنه یا من آی‌او‌اسش رو :))))