همه‌شون پیچوندن امشب رو در نتیجه منم در تراس چای می‌خورم و سیگار می‌کشم و از نشیمنگاه متزلزل‌شون یاد می‌کنم