اولین رومی که ساختین استخر نبوده پس چی بوده؟ :)) حمید دست به کار شو
همون بوده :)) این منشن ها میاد کجا؟ ‎· Hamid6