میگه توی ۳ روز گذشته بیشتر از ۵۰۰ نفر ایرانی عضو موکام شدن
كى ميگه؟ ‎· بــــــــــاران!
یکی از دولوپرهاش ‎· MohammadAli
همه هم فرفری بودن ‎· گرگان‌نت (✓)