هیچ کس حال نداره برای این‌جا دیزاین اپ رو انجام بده؟ بابا خیلی بی‌بخارین
بعد توقع داری فاند کنیم! ‎- ابوهدی
نبود؟ ۴ تا صفحه می‌خواهین دیزاین کنینا ‎- MohammadAli
شخم ‎- MohammadAli
کشمیری؟ ‎- masihmahdavi