تقریبا ۶۰ درصد اپ Mokumرو نوشتم. فعالیت‌های اصلی انجام میشه
ایول :) ‎- ardvisoor
دمت گرم ‎- ابوهدی
:) ‎- MohammadAli