امروز باید ستایش رو ببرم بازار براش کادو تولد بخرم! همون اولین روز ک اومد گفت ۵ روز دیگه تولدمه :))))