استایل فارسی برای اینجا هست؟؟
داره ‎- mostafa
مجیدی خودتی ؟ ‎- Noosha
همه چیز اینجاست دکتر : https://mokum.place/help ‎- Mamad