مثلکه نمیشه فید اضافه کرد به پروفایل که خودش آپدیت بشه از اون طریق. یا میشه من پیدا نکردم؟
نمیشه آقا نداریم ‎· Parham
اینم فرفر بشو نیست ‎· ali786