من همیشه این دو تا رو با هم قاطی میکنم و میکردم :) subscriptions subscribers
شخم :) ‎- AmirGT
چیز خاصی نیست مثل همون فرفر اقدام کن. تزئینیه :D ‎- FOTROS
:)) ‎- AmirGT