من همیشه این دو تا رو با هم قاطی میکنم و میکردم :) subscriptions subscribers
شخم :) ‎· AmirGT
چیز خاصی نیست مثل همون فرفر اقدام کن. تزئینیه :D ‎· FOTROS
:)) ‎· AmirGT