اینجا گاهی چیزایی از vk.vom لود میکنه!
اینجا که مال روسا هست، اونجا هم! یحتمل ... ‎- رهــــــــرو™
ایمیل هاش که با دامنه یو کی میاد ‎- بهنامی
آره!! ‎- AmirGT