حیف پدر نبود این روز رو ببینه..
روحشون شاد. خدا رحمتشون کنه ‎· وحید معمولی
الله رحمت السین ... ‎· Hadi.Yalin
ممنون ‎· AmirGT