حیف پدر نبود این روز رو ببینه..
روحشون شاد. خدا رحمتشون کنه ‎- وحید معمولی
الله رحمت السین ... ‎- Hadi.Yalin
ممنون ‎- AmirGT