خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته..
ای خدای بی‌نصیبان طاقتم ده، طاقتم ده! ‎· AmirGT