پرویز پرستویی سه بار نقص عضو پیدا کرده تو فیلم بادیگارد. حاتمی کیا چی ساخته؟! :)
اوه :)))) ‎· آیــــه!