آنونس سینمایی بادیگارد http://www.aparat.com/v/9iTy5
فیلم خوبی باید باشه ‎- وحید معمولی
آره من فکر کنم خوبه ‎- AmirGT