از کدوما دوست دارید؟
CVxyV1sWEAAY_--.jpg
من نیم ساعت می‌زارم که سفت سفت بشه ‎- roshanak
12 ‎- alifkr
۱۵ تو یخچال بمونه سررررد هم بشه بح بح ‎- 222888
من 8 :)) ‎- AmirGT
10 ‎- lham£
for me not more than 5 minutes, please! thank you!! :)) ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
@mqmalik :)) ‎- AmirGT
@roshanak چه جوری میخوری اونو؟ :) ‎- AmirGT
@alifkr: خوبه ‎- AmirGT
@elii اونم دوست دارم ‎- AmirGT
@222888: زیاده زیاده :) ‎- AmirGT
اونجوری دوس دارم:دی ‎- roshanak
اون تخته زیرش چنده؟کسی میدونه کجا میشه پیداش کرد؟ ‎- نآمیرآツ
9 ‎- farahnaaz
8 ‎- بهنام
نیم ساعت که سیاه میشه :)) ‎- خانوم میم
باس کامل بپزه خوب گزینه ی آخر پس :) ‎- پرگار
شش دقیقه بداری اونجوری می‌شه آخه؟ شش دقیقه بذاری دیگه کامل سنگاله‌ای می‌شه. برای عسلی‌شدن سه تا چهار دقیقه از وقتی آب جوش میاد حساب می‌کنم. ‎- taha
شیش و هفت دقیقه خوبه ‎- Vivavida
هفت دقیقه ‎- Myri∂m
8 دقیقه ‎- کلاغ کوچیکه
۶ ‎- Truman
شش و هفت دقيقه اى ‎- بــــــــــاران!
Six ‎- روانشناس
چه خوب همه دوست دارن ‎- AmirGT
همه‌ش ‎- masihmahdavi
بله 7 دقیقه هم خوبه. دوست دارم منم ‎- AmirGT